Tàu công tình TSHD2000

Tàu công trình TSHD 2000

 
Tàu được thiết kế cho dịch vụ:
 
o   Hút bùn qua đường ống hút mạn phải
o   Xả bùn qua các cửa  đáy

Kích thước cơ bản

Chiều dài toàn bộ (Xấp xỉ, không bao gồm khớp nối mũi tàu)         80.35 m
Chiều dài giữa hai đường vuông góc (Xấp xỉ)                                 76.10 m
Chiều rộng thiết kế (Xấp xỉ)                                                             16.20 m
Mớn nước mùa hè từ đường cơ sở (xấp xỉ)                                    4.60  m
Mớn nước hút từ đường cơ sở (xấp xỉ) (1)                                          5.10  m
Chiều chìm tại ½ chiều dài (Xấp xỉ)                                                 5.60 m
 
Đường kính ống hút (1x) (bên trong)                                              600 mm
Thể tích phễu tại mức tràn tối đa (xấp xỉ)                                     2300 m3
Chiều cao miệng phễu (phía trên đường cơ sở)                           8.60 m
Độ cao ống tràn (phía trên đường cơ sở)                                     8.30 m
Trọng tải (Xấp xỉ)                                                                         2800 GT
Công suất                                                                                   301  bkW

Các dự án khác:
Tàu tuần tra cao tốc SPa 4207
Tàu lai dắt ATD2412
Tàu cung ứng thuyền viên cao tốc FCS 5009
Tàu lai dắt ASD2411