Tàu đánh cá vỏ thép

Tàu đánh cá vỏ thép Vạn Hoa 743


Tàu đánh cá vỏ thép có các thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

  • Chiều dài lớn nhất : 38.10 m
  • Chiều dài thiết kế : 34.00 m
  • Chiều rộng lớn nhất : 7.70 m
  • Chiều rộng thiết kế : 7.50 m
  • Chiều cao mạn : 3.75 m
  • Chiều chìm trung bình : 3.00 m
  • Công suất máy chính : 500 HP
  • Lượng chiếm nước : 391.75 tấn

Các dự án khác:
Tàu Cảnh sát biển đa năng DN2000
Xuồng cứu nạn vỏ hợp kim nhôm ST-1200CN
Tàu ứng phó sự cố tràn dầu – L146
Tàu đa năng ứng phó sự cố tràn dầu – MPV5212 (SOSRCEM)
Tàu khảo sát HSV