Giám đốc - Tổng Giám đốcĐồng chí
NGUYỄN MINH ÁNH
Giám đốc: 1976 - 1983

BT Đảng ủy: 1981 - 1983
 


Đồng chí
HỒ HOANH
Giám đốc: 1983 - 1987


 


Đồng chí
LÊ HỒNG THÁM
Giám đốc: 1988 - 1995


 


Đồng chí
HÀ SƠN HẢI
Giám đốc: 1995 - 2009
Tổng Giám đốc: 2009 - 2018

 

Đồng chí 
Nguyễn Hữu Hiển
Tổng giám đốc: 2018 - đến nay