Tàu công tình TSHD2000

THÔNG TIN CHUNG:

- Chủ đầu tư:  Damen Shipyard Gorinchem
- Đơn vị thiết kế: Damen Shipyard Gorinchem
- Đăng kiểm: Lloyd's
- Số lượng:  
- Đơn vị sử dụng:  
- Đặt ky ngày 
   
TÍNH NĂNG:

Tàu được thiết kế cho dịch vụ:
 
o   Hút bùn qua đường ống hút mạn phải
o   Xả bùn qua các cửa  đáy
   
THÔNG SỐ KỸ THUÂT:

Chiều dài toàn bộ                                                     80.35 m
Chiều dài giữa hai đường vuông góc (Xấp xỉ)          76.10 m
Chiều rộng thiết kế (Xấp xỉ)                                      16.20  m
Mớn nước mùa hè từ đường cơ sở (xấp xỉ)              4.60  m
Mớn nước hút từ đường cơ sở (xấp xỉ) (1)                  5.10  m
Chiều chìm tại ½ chiều dài (Xấp xỉ)                           5.60 m
 
Đường kính ống hút (1x) (bên trong)                         600  mm
Thể tích phễu tại mức tràn tối đa (xấp xỉ)                  2300   m3
Chiều cao miệng phễu (phía trên đường cơ sở)        8.60    m
Độ cao ống tràn (phía trên đường cơ sở)                  8.30    m
Trọng tải (Xấp xỉ)                                                      2800    GT
Công suất                                                                 301     bkW
   
   

Dự án khác
Tàu kéo cứu hộ, cứu nạn 3500CV
Tàu kéo ASD2411
Tàu lai dắt ATD2412
Tàu khảo sát đo đạc biển HSV6613
Tàu Đa năng Ứng phó sự cố tràn dầu MPV5212
Tàu cao tốc cung ứng thuyền viên FCS
Tàu Cảnh sát biển đa năng DN 2000
Tàu tuần tra cao tốc SPa 4207