CÁC DỰ ÁN LSTD CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN

THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN LSTD ĐÃ ĐƯỢC CÔNG TY THỰC HIỆN TỪ 2005 ĐẾN NAY

1      Tên và số hợp đồng    Số 0144/05/T – N4/VSP06-SONGTHU
Ngày ký hợp đồng Ngày 28 tháng 02 năm 2005
Ngày hoàn thành 42 ngày kể từ ngày bàn giao tàu thực hiện
Tên dự án Vệ sinh, súc rửa hầm hàng để sửa chữa sự cố tàu Ba Vì
Chủ đầu tư Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
105 Lê Lợi – TP Vũng Tàu
064 839871
064 839875
2 Tên và số hợp đồng Số 0167/05/T – N4/VSP06-SONGTHU
Ngày ký hợp đồng Ngày 11 tháng 3 năm 2005
Ngày hoàn thành 72 ngày kể từ ngày ký bàn giao tàu thực hiện
Tên dự án Vệ sinh, súc rửa tàu Chi Lăng
Chủ đầu tư Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
105 Lê Lợi – TP Vũng Tàu
064 839871
064 839875
3 Tên và số hợp đồng Số 0403/06/T – N4/VSP5-SONGTHU
Ngày ký hợp đồng Ngày 15 tháng 6 năm 2006
Ngày hoàn thành 67 ngày kể từ ngày bàn giao tàu thực hiện
Tên dự án Vệ sinh, khảo sát và chống ăn mòn trong các khoang két tàu Vietsovpetro 01
Chủ đầu tư Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
105 Lê Lợi – TP Vũng Tàu
064 839871
064 839875
4 Tên và số hợp đồng Số 0102/07/T – N4/VSP5-SONGTHU
Ngày ký hợp đồng Ngày 22 tháng 3 năm 2007
Ngày hoàn thành 70 ngày kể từ ngày bàn giao tàu thực hiện
Tên dự án Vận chuyển dầu tồn, vệ sinh và lắp đặt giàn giáo trong khoang két để khảo sát kết cấu vỏ tàu Chí Linh
Chủ đầu tư Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
105 Lê Lợi – TP Vũng Tàu
064 839871
064 839875
5 Tên và số hợp đồng Số 1100/07/T – N4/VSP5-SONGTHU
Ngày ký hợp đồng Ngày 30 tháng 10 năm 2007
Ngày hoàn thành 70 ngày kể từ ngày bàn giao tàu thực hiện
Tên dự án Vệ sinh, lắp đặt giàn giáo và khảo sát vỏ tàu để sửa chữa duy trì cấp tàu Ba Vì
Chủ đầu tư Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
105 Lê Lợi – TP Vũng Tàu
064 839871
064 839875
6 Tên và số hợp đồng Số 99/HĐKT/PSC-2008
Ngày ký hợp đồng Ngày 21 tháng 10 năm 2008
Ngày hoàn thành 16 ngày kể từ ngày bàn giao tàu thực hiện
Tên dự án Làm sạch các khoang két tàu Rạng Đông 01
Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV đóng tàu và thương mại Petrolimex
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Số 70 đường 20, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM
083 7266326
083 7260057
7 Tên và số hợp đồng Số 0222/09/T – N4/VSP5-SONGTHU
Ngày ký hợp đồng Ngày 25 tháng 5 năm 2009
Ngày hoàn thành 59 ngày kể từ ngày bàn giao tàu thực hiện
Tên dự án Vệ sinh và xử lý cặn dầu thô để sửa chữa duy trì cấp tàu chứa dầu Chí Linh
Chủ đầu tư Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
105 Lê Lợi – TP Vũng Tàu
064 839871
064 839875
8 Tên và số hợp đồng Số 0029/11/T – N4/VSP
  Ngày ký hợp đồng Ngày 30 tháng 1 năm 2012
  Ngày hoàn thành 59 ngày kể từ ngày bàn giao tàu thực hiện
  Tên dự án Vệ sinh và xử lý cặn dầu thô để sửa chữa duy trì cấp tàu chứa dầu Vietsovpetro 01
  Chủ đầu tư Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
  Địa chỉ
Điện thoại
Fax
105 Lê Lợi – TP Vũng Tàu
064 839871
064 839875
Dự án khác