Tin tức

Hướng đi nào cho ngành đóng tàu Việt Nam ?
Trong bối cảnh thị trường vận tải biển và đóng tàu thế giới đang gặp muôn vàn khó khăn, một lần nữa câu hỏi chọn hướng đi nào cho ngành đóng tàu Việt Nam lại được đặt ra.