Tin tức

Công nghiệp đóng tàu đang ở đâu?
Từ khó khăn của Hàn Quốc, nhìn về ngành công nghiệp vốn được xem là mũi nhọn của Việt Nam, lại càng thấy nhiều điều bất ổn.
Hướng đi nào cho ngành đóng tàu Việt Nam ?
Trong bối cảnh thị trường vận tải biển và đóng tàu thế giới đang gặp muôn vàn khó khăn, một lần nữa câu hỏi chọn hướng đi nào cho ngành đóng tàu Việt Nam lại được đặt ra.