TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Chúng tôi đã hợp tác với Sông Thu trong việc gia công cơ khí và sản xuất linh kiện. Công ty đã cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và tuân thủ các tiến độ sản xuất. Chúng tôi rất hài lòng với chất lượng và dịch vụ của công ty.