TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

GIỚI THIỆU

VỀ TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tổng Công ty Sông Thu là một đơn vị trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng – Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tổng Công ty chuyên hoạt động trong các lĩnh vực đóng mới và sửa chữa tàu biển, tàu sông; ứng phó với sự cố tràn dầu trên biển, sông; vệ sinh làm sạch tàu dầu, xử lý cặn dầu; cũng như sản xuất các sản phẩm bằng kim loại, gia công cơ khí và cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

Đóng mới và sửa chữa tàu biển

service img

Vận tải biển, dịch vụ cảng và làm sạch tàu dầu

service img

Ứng phó sự cố tràn dầu trên sông và biển

service img

Gia công cơ khí và các dịch vụ khác

service img
các dịch vụ

Sông Thu sản xuất và cung cấp một số sản phẩm chính

Tổng Công ty Sông Thu cung cấp một số dịch vụ chính trong các lĩnh vực đóng mới và sửa chữa tàu biển, tàu sông, ứng phó sự cố tràn dầu trên biển và sông, vệ sinh tàu dầu, xử lý cặn dầu, sản xuất sản phẩm kim loại, gia công cơ khí và cung cấp dịch vụ kỹ thuật.
cảm nhận từ khách hàng

Lời khách hàng

Đây là một số phản hồi từ khách hàng và có thể có nhiều phản hồi khác về các sản phẩm và dịch vụ của Tổng Công ty Sông Thu.
thông tin mới nhất từ chúng tôi

TIN TỨC & SỰ KIỆN