TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tàu chở dầu (DWFL 5412)

THÔNG TIN CHUNG

  • Chủ tàu: Damen Shipyard Gorinchem
  • Thiết kế: Damen Shipyard Gorinchem
  • Đăng kiểm: Lloyd’s
  • Đơn hàng: 4 chiếc

THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Chiều dài lớn nhất: 54 m
  • Chiều rộng lớn nhất:12 m
  • Công suất: 1500 rpm
  • Tốc độ bình thường: 10 hải lý
  • Lượng dầu dự trữ cấp cho các tàu khác: 800 m3.
  • Đơn vị sử dụng: Hải quân Úc