TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tàu cá Úc Joga Fisheries PTV3009

THÔNG TIN CHUNG

  • Chủ tàu: ÚC
  • Thiết kế: Naval Arch Marine (Malaysia)
  • Đăng kiểm: AMSA Úc
  • Đặt hàng: 1 chiếc

THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Chiều dài lớn nhất: 29.9 m
  • Chiều rộng lớn nhất: 9 m
  • Công suất: 1400 rpm