TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tàu chở container 356TEU-212-TEU

THÔNG TIN CHUNG

 • Chủ tàu: Công ty TNHH Than Cảng Sài Gòn
 • Thiết kế: LOYAL SHIP
 • Đăng kiểm: VN
 • Số lượng: 02 chiếc

THÔNG SỐ CƠ BẢN

 • Vật liệu thân tàu: Thép
 • Chiều dài (Lmax/L): 99.89/96,19 m
 • Chiều rộng (Bmax/B): 18.45/18.20 m
 • Chiều cao mạn (D): 7.25 m
 • Chiều chìm thiết kế (SB/SI): 6.05/6.45 m
 • Tổng dung tích (GT): 4332
 • Trong tải TP (DW): 8017/8462 tấn
 • Số thuyền viên: 12 người
 • Khả năng chở hàng (SI/SB): 356TEU / 212TEU