TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tàu Kiểm ngư Côn Đảo

THÔNG TIN CHUNG

  • Chủ tàu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo
  • Thiết kế: Vimatec
  • Đăng kiểm: VR.
  • Đặt hàng: 1 chiếc

THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Chiều dài lớn nhất: 30.44 m
  • Chiều rộng lớn nhất: 5.8 m
  • Chiều cao mạn: 3.00 m
  • Chiều chìm: 1.75 m
  • Công suất: 2 x 1400 HP
  • Tốc độ: 17.5 ± 0.5 hải lý/giờ hải lý