TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tàu đẩy, hỗ trợ nạo vét MUC 1908

THÔNG TIN CHUNG

  • Chủ tàu: Damen Shipyards Gorinchem
  • Thiết kế: Damen Shipyard Gorinchem
  • Đăng kiểm: BV
  • Số lượng: 04 chiếc

THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Chiều dài toàn bộ (bao gồm mũi đẩy) 19.05 m
  • Chiều rộng 8.06 m
  • Chiều cao mạn: 2.75 m
  • Mớn nước thiết kế: 2.10 m
  • Lượng chiếm nước thiết kế: 230 ton
  • Công suất máy chính: 1788 bkW