TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tàu kéo cứu hộ (DST4612)

THÔNG TIN CHUNG

 • Chủ đầu tư: NA
 • Đơn vị thiết kế: Damen Shipyard Gorinchem
 • Đăng kiểm: Đăng kiểm Hải quân
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chủ tàu: NA
 • Bàn giao: Tháng 5/2012

THÔNG SỐ CƠ BẢN

 • Chiều dài tổng thể: 52,40m
 • Chiều rộng: 12,00m
 • Mớn nước: 4,50m
 • Chiều cao mạn: 5,50m
 • Lượng chiếm nước: 1000 tấn
 • Tốc độ:  12,8 knots