TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tàu kéo ATD 2412

THÔNG TIN CHUNG

  • Chủ tàu: Damen Shipyard Gorinchem
  • Thiết kế: Damen Shipyard Gorinchem
  • Đăng kiểm: Lloyd’s
  • Đơn hàng: 2 chiếc

THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Chiều dài lớn nhất: 24,74 m
  • Chiều rộng lớn nhất: 12,63 m
  • Sức kéo: 62,4 tấn
  • Công suất: 4200 bkw