TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Sửa chữa tàu Annie Gas 09

THÔNG TIN CHUNG

 • Chủ đầu tư: NA
 • Thiết kế: Damen Shipyard Gorinchem
 • Đăng kiểm: Lloyd’s
 • Đơn hàng: 1 chiếc
 • Chủ tàu: NA
 • Ngày đặt ký: 20/6/2012
 • Bàn giao: 2014

THÔNG SỐ CƠ BẢN

 • Chiều dài toàn bộ: 90,00m
 • Chiều rộng:14,00m
 • Chiều cao mạn: 7,00 m
 • Mớn nước: 4,00 m
 • Máy chính: 12.016Hp( 8.960KW)
 • Tốc độ tối đa: 21 Knot
 • Tầm hoạt động ở vận tốc tối đa: 5000 NM