TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tàu lai dắt ASD2811

THÔNG TIN CHUNG

  • Thiết kế: Damen Shipyards Gorinchem
  • Đặt hàng: 04 chiếc
  • Đăng kiểm: BV

THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Chiều dài lớn nhất: 28.57 m
  • Chiều rộng lớn nhất: 11.43 m
  • Chiều cao mạn: 4.60 m
  • Sức kéo: 60 Tấn