TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tàu nạo vét CSD 650

THÔNG TIN CHUNG

  • Chủ tàu:Damen Shipyards Gorinchem
  • Thiết kế:Damen Shipyard Gorinchem
  • Đăng kiểm: BV
  • Số lượng: 01 chiếc

THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Chiều dài toàn bộ 61.20 m
  • Chiều dài thân vỏ 49.30 m
  • Chiều rộng toàn bộ 10.50 m
  • Mớn nước xấp xỉ 1.65 m