TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tàu công tác vườn quốc gia Côn Đảo

THÔNG TIN CHUNG

  • Chủ tàu: Vườn Quốc Gia Côn đảo Việt Nam
  • Thiết kế: Công ty TNHH Kỹ Thuật & Công Nghệ Hàng Hải Việt Nam.
  • Đăng kiểm: VR
  • Đơn hàng: 1 chiếc

THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Chiều dài lớn nhất: 22.5 m
  • Chiều rộng lớn nhất:5.5 m
  • Công suất: 522 KW
  • Tốc độ bình thường: 14 hải lý