TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tàu đa năng (MPV5212)

THÔNG TIN CHUNG

 • Chủ đầu tư: Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Việt Nam
 • Đơn vị thiết kế: Damen Shipyard Gorinchem
 • Đăng kiểm: Đăng kiểm Hải Quân
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chủ tàu: Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Việt Nam
 • Bàn giao: Tháng 05/2012

THÔNG SỐ CƠ BẢN

 • Chiều dài tổng thể: 52,40m
 • Chiều rộng: 12,00m
 • Mớn nước: 4,50m
 • Chiều cao mạn: 5,50m
 • Lượng chiếm nước: 1400 tấn
 • Tốc độ: 13,8knots