TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Sản phẩm

Tàu công trình (TSHD 2000)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chiều dài toàn bộ: 80.35m Chiều dài giữa hai đường vuông góc: 76.10m Chiều rộng thiết kế: 16.20m Mớn nước mùa hè từ đường cơ sở: 4.60m Mớn nước hút từ đường cơ sở : 5.10m Chiều chìm tại ½ chiều: 5.60m Đường kính ống hút: […]

Tàu kéo cứu hộ (DST4612)

THÔNG TIN CHUNG Chủ đầu tư: NA Đơn vị thiết kế: Damen Shipyard Gorinchem Đăng kiểm: Đăng kiểm Hải quân Số lượng: 1 chiếc Chủ tàu: NA Bàn giao: Tháng 5/2012 THÔNG SỐ CƠ BẢN Chiều dài tổng thể: 52,40m Chiều rộng: 12,00m Mớn nước: 4,50m Chiều cao mạn: 5,50m […]

Tàu đa năng (MPV5212)

THÔNG TIN CHUNG Chủ đầu tư: Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Việt Nam Đơn vị thiết kế: Damen Shipyard Gorinchem Đăng kiểm: Đăng kiểm Hải Quân Số lượng: 1 chiếc Chủ tàu: Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Việt Nam Bàn giao: Tháng 05/2012 THÔNG […]

Tàu lai dắt 5,600 BHP (ASD 2411 & 2412)

THÔNG TIN CHUNG Chủ đầu tư: Damen Shipyards Gorinchem Thiết kế: Damen Shipyards Gorinchem Đăng kiểm: Lloyd’s Đặt hàng: 20 chiếc Chủ tàu: Europe & Middle East, Australia THÔNG SỐ CƠ BẢN Chiều dài: 24,47m Chiều rộng: 10.70m Chiều cao mạn: 4,60m

Tàu tuần tra xa bờ (OPV 90m x 14m)

THÔNG TIN CHUNG Chủ đầu tư: NA Thiết kế: Damen Shipyard Gorinchem Đăng kiểm: Lloyd’s Đơn hàng: 1 chiếc Chủ tàu: NA Ngày đặt ký: 20/6/2012 Bàn giao: 2014 THÔNG SỐ CƠ BẢN Chiều dài toàn bộ: 90,00m Chiều rộng:14,00m Chiều cao mạn: 7,00 m Mớn nước: 4,00 m Máy […]

Tàu khảo sát đo đạc biển (HSV 6613)

THÔNG TIN CHUNG Chủ tàu: NA Thiết kế: Damen Shipyard Gorinchem Đăng kiểm: Lloyd’s Đơn hàng: 1 chiếc Bàn giao: tháng 11/2011 THÔNG SỐ CƠ BẢN Chiều dài lớn nhất : 66,3 m Chiều dài thiết kế : 60,00 m Chiều rộng lớn nhất : 13,2 m Mớn nước lớn […]

Tàu cao tốc cung ứng thuyền viên (FCS 5009)

THÔNG TIN CHUNG Chủ tàu: Damen Shipyards Gorinchem, Vietsovpetrol… Thiết kế: Damen Shipyard Gorinchem Đăng kiểm: Bureau Veritas (BV) Đặt hàng: 8 chiếc Bàn giao: 6 chiếc (2008 -2013) THÔNG SỐ CƠ BẢN Chiều dài lớn nhất: 53,25 m Chiều dài thiết kế: 52,00 m Chiều rộng lớn nhất: 10,10 m […]