TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tàu khảo sát đo đạc biển (HSV 6613)

THÔNG TIN CHUNG

 • Chủ tàu: NA
 • Thiết kế: Damen Shipyard Gorinchem
 • Đăng kiểm: Lloyd’s
 • Đơn hàng: 1 chiếc
 • Bàn giao: tháng 11/2011

THÔNG SỐ CƠ BẢN

 • Chiều dài lớn nhất : 66,3 m
 • Chiều dài thiết kế : 60,00 m
 • Chiều rộng lớn nhất : 13,2 m
 • Mớn nước lớn nhất : 4,00 m
 • Chiều cao mạn : 6,5 m
 • Lượng chiếm nước : 1.550 tấn thuỷ văn và địa vật lý biển.
 • Tốc độ bình thường :12 knots (hải lý).
 • Trọng tải tối đa: 400 tấn.
 • Phạm vi hoạt động : 2.500 hải lý
 • Thời gian hoạt động : 60 ngày
 • Cấp tàu : Không hạn chế.
 • Đo đạc, thiết lập mới hệ thống bản đồ Việt Nam.
 • Nghiên cứu điều tra tài nguyên và môi trường, khí tượng.