TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tàu lai dắt 5,600 BHP (ASD 2411 & 2412)

THÔNG TIN CHUNG

  • Chủ đầu tư: Damen Shipyards Gorinchem
  • Thiết kế: Damen Shipyards Gorinchem
  • Đăng kiểm: Lloyd’s
  • Đặt hàng: 20 chiếc
  • Chủ tàu: Europe & Middle East, Australia

THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Chiều dài: 24,47m
  • Chiều rộng: 10.70m
  • Chiều cao mạn: 4,60m