TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tàu công trình (TSHD 2000)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Chiều dài toàn bộ: 80.35m
 • Chiều dài giữa hai đường vuông góc: 76.10m
 • Chiều rộng thiết kế: 16.20m
 • Mớn nước mùa hè từ đường cơ sở: 4.60m
 • Mớn nước hút từ đường cơ sở : 5.10m
 • Chiều chìm tại ½ chiều: 5.60m
 • Đường kính ống hút: 600mm
 • Thể tích phễu tại mức tràn tối đa: 2300m3
 • Chiều cao miệng phễu (phía trên đường cơ sở): 8.60m
 • Độ cao ống tràn (phía trên đường cơ sở): 8.30m
 • Trọng tải: 2800GT
 • Công suất:301bkW