TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tàu cá Úc Trap 3009

THÔNG TIN CHUNG

  • Chủ tàu: Úc
  • Thiết kế: INTERNATIONAL MARITIME CONSULTANTS PTY. LTD
  • Đăng kiểm: BV
  • Số lượng: 01 chiếc

THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Chiều dài lớn nhất: 30.0 m
  • Chiều dài thân tàu: 29.46 m
  • Chiều rộng lớn nhất: 8.60 m
  • Tốc độ: 11.2 Hải lý