TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Sà lan chứa dầu Hòa Khánh

THÔNG TIN CHUNG

  • Chủ tàu:Xăng dầu Hòa Khánh
  • Thiết kế: CTT Việt Nam
  • Đăng kiểm: VN
  • Số lượng: 01 chiếc

THÔNG SỐ CƠ BẢN

  • Chiều dài lớn nhất: 75.27 m
  • Chiều rộng lớn nhất: 16.27 m
  • Chiều cao mạn: 4.5 m
  • Mớn nước thiết kế: 3.75 m
  • Trọng tải: 3611.94 Tấn